Trang chủ
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế xã hội
Số liệu quan trắc
Nguồn thải
Phân vùng môi trường
Đăng nhập | Đăng Ký
10/07/2017 10:08:53 SA
Bắc Giang phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm môi trường 
Quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty

Ngày 26/6/2017, Đoàn Kểm tra của Sở TN&MT Bắc Giang đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 08/BB-VPHC đối với Công ty TNHH Trân Minh Châu vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Biên bản nêu rõ, Công ty này không có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ, phân loại chất thải rắn tại nguồn trong quá trình sản xuất (thời điểm kiểm tra, tại địa điểm hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Trân Minh Châu: bụi từ quá trình xử lý khí thải nò nung, luyện nhôm không được bố trí đủ thiết bị thu gom, phân loại, lưu giữ tại nguồn để phát sinh trên mặt bằng). 

Trên cơ sỏ đó, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định xử phạt Công ty TNHH Trân Minh Châu với hình thức xử phạt hành chính: phạt tiền 100.000.000 đồng.

Buộc Công ty TNHH Trân Minh Châu chấm dứt ngay vi phạm nêu trên; thực hiện các biện pháp quản lý chất thải rắn theo quy định. Báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, gửi về Sở TTN&MT, UBND huyện Việt Yên, UBND thị trấn Nếnh theo quy định để kiểm tra.

Phương Anh
Báo Tài nguyên & Môi trường
E-mail Bản in
Trang chủ|Tin tức|Sitemap|Liên hệ