Trang chủ
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế xã hội
Số liệu quan trắc
Nguồn thải
Phân vùng môi trường
Đăng nhập | Đăng Ký
10/07/2017 10:10:05 SA
Vĩnh Phúc bảo vệ các công trình khai thác nước 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước dưới đất của các tổ chức các nhân trực tiếp quản lý, vận hành công trình gồm: Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc,  Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

Khu vực các công trình được bảo hộ vệ sinh là:  Nhà máy nước Hợp Thịnh, Nhà máy nước Ngô Quyền, Nhà máy nước Trung Kiên, Nhà máy nước Liên Châu, Nhà máy nước Đại Tự, Nhà máy nước Trung Hà, Nhà máy nước Tân Cương.

 Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác là 20 mét tính từ miệng mỗi giếng của công trình; Trường hợp công trình khai thác nước (giếng khai thác nước) để cấp cho sinh hoạt đang hoạt động và điều kiện mặt bằng thực tế không thể thiết lập được vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt là 20 m tính từ miệng giếng thì căn cứ tính chất, quy mô của công trình, đặc điểm nguồn nước và các yêu cầu khác về bảo vệ nguồn nước đó, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt có thể nhỏ hơn 20 m tính từ miệng giếng nhưng phải đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Xung quanh miệng giếng của công trình khai thác cần được bảo vệ nghiêm ngặt; cấm tất cả các hoạt động phát sinh ra nguồn gây ô nhiễm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh được thiết lập.

Khánh An

MONRE

E-mail Bản in
Trang chủ|Tin tức|Sitemap|Liên hệ