Trang chủ
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế xã hội
Số liệu quan trắc
Nguồn thải
Phân vùng môi trường
Đăng nhập | Đăng Ký
08/08/2017 1:36:36 CH
Nâng cao năng lực xử lý môi trường làng nghề  

Tại hội thảo Nâng cao năng lực xử lý môi trường làng nghề do Trung tâm Hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống Việt Nam, Hiệp hội làng nghệ Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương Nam Định tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam Tôn Gia Hóa cho rằng, để các làng nghề phát triển một cách bền vững, điều cốt lõi là cần kiểm soát được tốc độ phát triển phù hợp với khả năng xử lý các tác động của sản xuất đối với môi trường.

Nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách cụ thể và khả thi đối với làng nghề, hỗ trợ di dời, cho vay vốn ưu đãi, quỹ đất quy hoạch các khu công nghiệp, làng nghề…kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường ở cấp huyện, cấp xã. Đó là giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực quản lý và các giải pháp xử lý môi trường làng nghề.

Khánh Anh

MONRE

E-mail Bản in
Trang chủ|Tin tức|Sitemap|Liên hệ