Trang chủ
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế xã hội
Số liệu quan trắc
Nguồn thải
Phân vùng môi trường
Đăng nhập | Đăng Ký
12/12/2018 10:09:27 SA
Phiên họp lần thứ 14 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông CầuPhiên họp lần thứ 14 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Cầu 
Sáng 26/11, tại Thành phố Bắc Ninh, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 14 của Ủy ban Bảo vệ môi trường Lưu vực sông Cầu và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.
Tham dự cuộc họp có ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương,ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục môi trường, ông Nguyễn Văn Sáu - Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường;đại diện các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các UBND, Sở Tài nguyên & Môi trường, cơ quan, ban, ngành liên quan của 6 tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang; các cơ quan báo chí, truyền thông.

Trong nhiệm kỳ 4 (2016 - 2018) vừa qua, 06 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Cầu đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực triển khai các hoạt động của triển khai Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu, như: Ban hành các quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quan điểm và nguyên tắc xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc đã lập và phê duyệt quy hoạch chuyên ngành thoát nước trên địa bàn tỉnh; 05/06 tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu; thực hiện giám sát chất lượng môi trường nước sông, công tác điều tra, thống kê nguồn thải và lập kế hoạch quản lý, xử lý; nhiều dự án đã, đang được triển khai, đặc biệt là Dự án nạo vét sông Cầu đoạn chảy qua nội thành thành phố Bắc Kạn; lò đốt rác thải tập trung công suất 150 tấn/ngày.đêm đã đưa vào vận hành của tỉnh Thái Nguyên; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên; dự án xử lý nước thải làng nghề Vân Hà của tỉnh Bắc Giang; dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc;...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu thực hiện chức năng chỉ đạo, điều phối thông qua việc thảo luận và thống nhất tại các phiên họp toàn thể của Ủy ban; đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, như: thành lập tổ chức Ủy ban lưu vực sông mới trong đó có lồng ghép Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu; nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính đặc thù; triển khai quy hoạch xử lý chất thải rắn, nước thải đô thị và khu công nghiệp trên lưu vực sông Cầu; Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 807/QĐ-TTg; "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải" tại Quyết định số 140/QĐ-TTg; quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ tại Thông tư 76/2017/TT-BTNMT; giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường nước sông liên tỉnh trên lưu vực sông Cầu giữa tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, sông Ngũ Huyện Khê theo quy định.

Trao đổi tại Phiên họp, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các tỉnh trên lưu vực sông Cầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 4 (2016 - 2018); công tác chỉ đạo điều phối của Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ 4 (2016-2018) dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, quá trình triển khai Đề án còn gặp không ít khó khăn, hạn chế.Tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại khu vực nội thành, nội thị và ô nhiễm do nước thải sản xuất vẫn diễn biến phức tạp; việc huy động các nguồn lực tài chính nhằm triển khai các nhiệm vụ, dự án còn khó khăn; sự phối hợp giữa các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh còn chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả. Ngoài ra, hiện tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT vẫn xảy ra, đặc biệt là ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân. Đây cũng là một trong những thách thức không nhỏ trong nhiệm kỳ thứ 5, nhiệm kỳ tổng kết giai đoạn thực hiện Đề án đến năm 2020 mà Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu cần quan tâm, giải quyết.


Chuyển  giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là của các tỉnh trên lưu vực sông Cầu trong tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đến năm 2020.

Thứ trưởng yêu cầu, trong các năm 2019 - 2020, việc bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu cần có bước đột phá. Các bộ ngành và 6 tỉnh phải tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho việc giải quyết ô nhiễm môi trường nước sông Cầu. Năm 2019 – 2020, là giai đoạn tổng kết triển khai Đề án, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, cần tập trung vào các nội dung sau:

Một là, phải coi công tác bảo vệ môi trường là một hoạt động quan trọng, không thể tách rời trong tiến trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Cầu chỉ có thể được giải quyết khi từng tỉnh làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình; tỉnh nào có nguồn thải lớn nhất ra lưu vực sông sẽ chịu trách nhiệm chính trong giải quyết vấn đề ô nhiễm. Chính vì vậy, 06 tỉnh trên lưu vực sông cần lựa chọn và bố trí kinh phí xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn thiết thực cho khu đô thị, làng nghề, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn mỗi tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; thường xuyên hơn nữa nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên lưu vực sông Cầu.

Hai là, tích cực, duy trì triển khai điều tra thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải (nước thải) và kế hoạch quản lý, xử lý các nguồn thải trên lưu vực Cầu; đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải lớn, tiếm ẩn rủi ro gây ra sự cố môi trường; cần thống nhất xây dựng một kế hoạch theo dõi, quan trắc và cơ chế chia sẻ thông tin về các nguồn thải để phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Ba là, từng tỉnh chủ động phối hợp, đề xuất, bố trí kinh phí đối ứng cho dự án thực hiện tại mỗi tỉnh trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu xử lý triển để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 và các dự án khác; tranh thủ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác để triển khai các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên lưu vực sông.

Bốn là, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu phải đẩy mạnh vai trò trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh; xem xét vai trò giám sát của Ủy ban đối với các dự án tác động đến môi trường, đặc biệt Dự án có nguy cơ tác động đến lưu vực sông Cầu. Các thành Ủy ban thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban, tham dự đầy đủ Phiên họp của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động và kết quả triển khai Đề án tại Bộ, ngành cũng như địa phương đến năm 2020 và có đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.

Năm là, các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tích cực tham gia phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên lưu vực trong quá trình triển khai Đề án. Đặc biệt trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động các nguồn lực tổng hợp để triển khai các nhiệm vụ, dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường nước trên lưu vực sông Cầu đang bị ô nhiễm, suy thoái; nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động và kết quả triển khai Đề án tại Bộ, ngành cũng như địa phương đến năm 2020 và có đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.

Ngay sau khi kết thúc Phiên họp lần thứ 14 đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu từ đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sang đồng chí Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực Sông Cầu nhiệm kỳ 5 (2019-2020).  

(VEA)
E-mail Bản in
Trang chủ|Tin tức|Sitemap|Liên hệ